Skip to content
Ystadegau

Deilliannau diwedd y cyfnod sylfaen ac asesiadau’r Cwricwlwm Cenedlaethol o’r pynciau craidd yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Awst 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2017
  • Diweddariad nesaf: Awst 2018
Adroddiad blynyddol yn edrych ar gyflawniadau disgyblion mewn Saesneg, Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth, gan gynnwys gwybodaeth yn ôl rhyw a lefel cyflawniad.

Pwyntiau allweddol

Deilliannau’r Cyfnod Sylfaen

Canlyniadau yn uwch ym mhob maes dysgu o’i gymharu â 2016, ac o leiaf 3 pwynt canran yn uwch na 2012.

Cyfnod Allweddol 2

Canlyniadau yn uwch ar gyfer pob pwnc o’i gymharu â 2016, ac o leiaf 17 pwynt canran yn uwch na 1999.

Cyfnod Allweddol 3

Canlyniadau yn uwch ar gyfer pob pwnc o’i gymharu â 2016, ac o leiaf 22 pwynt canran yn uwch na 1999.

Gwahaniaethau Rhyw

  • Perfformiodd merched yn well na bechgyn ym mhob pwnc craidd /maes dysgu ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen ac ar ddiwedd y ddau Gyfnod Allweddol.
  • Llai o fwlch rhwng perfformiad merched a bechgyn ym mwyafrif o bynciau craidd / maes dysgu ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a’r ddau Gyfnod Allweddol.

Data pellach

Bydd dadansoddiad pellach o'r canlyniadau a ddangosir yn y datganiad yma yn ôl awdurdod lleol, rhyw, a lefel cyrhaeddiad ar gael ar StatsCymru. Bydd y data yn cael ei ychwanegu at wefan StatsCymru cyn hir.

Mae tablau gwybodaeth meincnodi hefyd ar gael ar gyfer diwedd y Cyfnod Sylfaen  (meysydd dysgu gorfodol) a Chyfnod Allweddol 2 a 3 (pynciau craidd a di-graidd), a chyhoeddir hwy ochr yn ochr â’r datganiad yma.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu