Skip to content
Ystadegau

Cyflogaeth yn y sector gyhoeddus

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Ebrill 2009
  • Cyfnod dan sylw: 2007
Adroddiad sy'n cyflwyno data yn ôl sector, rhyw, math o sefydliad a galwedigaeth.

Prif bwyntiau

  • Roedd ychydig llai na chwarter o’r bobl sydd mewn cyflogaeth wedi’u cyflogi yn y sector gyhoeddus yng Nghymru yn 2007.
  • Rhwng 1999 a 2007 gwelwyd gynnydd o 8 y cant yng nghyflogaeth yn y sector gyhoeddus yng Nghymru, o’i gymharu â chynnydd o 12 y cant yn y sector breifat.
  • Mae bron i dau draean o’r rheini sydd mewn cyflogaeth yn y sector gyhoeddus yng Nghymru yn fenywod.
  • Mae ychydig dros hanner o’r rheini sy’n gwiethio yn y sector gyhoeddus yng Nghymru yn gweithio mewn llyodraeth leol (mae hyn yn cynnwys ysgolion).
  • Dim ond 8 y cant o’r rheini sydd mewn cyflogaeth yn y sector gyhoeddus sy’n 25 blwydd oed neu iau, o’i gymharu â 18 y cant yn y sector breifat.
  • Mae gan dros hanner o rheini sydd wedi’u cyflogi yn y sector gyhoeddus yng Nghymru radd neu gymhwyster uwch o’i gymharu ag ychydig llai na chwarter yn y sector breifat.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu