Skip to content
Ystadegau

Cyflogaeth yn y diwydiannau uwch-dechnoleg yn yr UE

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 30 Hydref 2002
  • Cyfnod dan sylw: 2000
Adroddiad sy'n archwilio lefelau cyflogaeth mewn diwydiannau uwch-dechnoleg ar draws 15 gwlad yr UE.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 135,000 o bobl yng Nghymru (neu 10.9 y cant o'r gweithlu) yn gweithio mewn diwydiannau uwch-dechnoleg.
  • Yn yr UE, y gwledydd lle'r oedd y ganran uchaf o'r gweithlu yn gweithio mewn diwydiannau uwch-dechnoleg oedd yr Almaen (14.1 y cant) a Sweden (12.6 y cant) a'r DU yn drydydd (11.6 y cant). Y gwledydd lle'r oedd y ganran isaf oedd Gwlad Groeg (3.4 y cant) a Phortiwgal (4.5 y cant).
  • Yr ardal yn yr UE lle'r oedd y ganran uchaf o'r gweithlu yn gweithio mewn diwydiannau uwch-dechnoleg oedd Stuttgart yn yr Almaen (24.7 y cant). Yr ardal lle'r oedd y ganran isaf oedd Kriti yng Ngwlad Groeg (1.2 y cant).
  • Y wlad lle'r oedd y ganran uchaf ond un o'r gweithlu yn gweithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu uwch-dechnoleg oedd Cymru (y tu ôl i'r Almaen).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu