Skip to content
Ystadegau

Canlyniadau cyflogaeth ac enillion graddedigion addysg uwch

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Mehefin 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2014-15
Adroddiad a gynhyrchwyd gan yr Adran Addysg, gyda cyfraniad gan y gweinyddiaethau datganoledig yng Nghymru a'r Alban, wedi’i seilio ar data arbrofol o set ddata Canlyniadau Addysg Hydredol (CAH).

Ystadegau ar gyflogaeth ac enillion graddedigion gradd gyntaf o brifysgolion Prydain Fawr sy'n hanu o'r DU. Mae gweithgarwch graddedigion wedi ei dorri i lawr gan yn ôl prifysgol, pwnc a astudiwyd a rhyw. Mae graddedigion o un, tair a phum mlynedd cyn y flwyddyn ariannol a roddir wedi eu cynnwys.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu