Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Panel Cyflogwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Medi 2011
Yn 2005 sefydlwyd panel cynrychiadol a oedd yn cynnwys mwy na 2,000 o gyflogwyr.

Rhoddwyd cyfweliad dros y ffôn i berchnogion/rheolwyr, ynghylch amrywiaeth o bynciau, yn gysylltiedig â’u darpariaeth dysgu ar gyfer gweithwyr a’u hagweddau at ddysgu.

Fe sefydlodd y cyflogwyr hyn banel a gafodd ei ail-gyfweld yn 2006; roedd hyn yn ein galluogi i gadw golwg ar, a deall, sut yr oedd busnesau yn cymryd rhan mewn hyfforddiant. Cafodd y canlyniadau eu defnyddio i lunio cylchraniad o gyflogwyr ledled Cymru mewn perthynas â’u camau gweithredu a’u sylwadau barn am ddarparu hyfforddiant.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu