Skip to content
Ystadegau

Allyriadau a gwarediadau nwyon tŷ gwydr o ddefnydd tir, newid defnydd tir a choedwigaeth (LULUCF) ar gyfer y DU

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Ebrill 2014
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Rhestr Allyriadau Atmosfferig Cenedlaethol, yn cynnwys gwybodaeth ar nwyon tŷ gwydr sy’n cael eu hallyrru a’u dal ar gyfer y sector defnydd tir, newid defnydd tir a choedwigaeth o’r rhestr nwyon tŷ gwydr ar gyfer pob un o’r gweinyddiaethau datganoledig.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu