Skip to content
Ystadegau

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (LCA) a ddyfarnwyd yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016/17 a Mawrth 2018
  • Diweddariad nesaf: 16 Mai 2018
Data yn cynnwys gwybodaeth fesul math o ganolfan dysgu, rhyw a gwerth yr LCA a ddyfarnwyd.

Lwfans wythnosol, sy'n gysylltiedig â lefelau boddhaol o bresenoldeb, ar gyfer myfyrwyr rhwng 16 a 18 oed sy'n gymwys ac sy'n mynychu canolfannau dysgu yng Nghymru yw’r LCA. Mae cymhwyster myfyrwyr yn ddibynnol ar incwm ac amgylchiadau’r teulu.

Mawrth 2018

Dyddiad rhyddhau: 18 Ebrill 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016/17

Dyddiad rhyddhau: 27 Medi 2017

Mae’r data, sy’n seiliedig ar geisiadau a dderbyniwyd erbyn 1 Medi 2017, yn gywir ar 06 Medi 2017.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd nifer y ceisiadau llwyddiannus LCA 9 y cant yn is o’i gymharu â llynedd, tra roedd cyfanswm y ceisiadau a dderbyniwyd 10 y cant yn is.
  • Cafodd cyfanswm o 25,635 o geisiadau eu derbyn ar gyfer 2016/17.
  • Roedd 24,025 (94 y cant) o’r ceisiadau a dderbyniwyd yn llwyddiannus, gwrthodwyd 815 (3 y cant) ac roedd 780 cais (3 y cant) yn anghyflawn(1).
  • Roedd 10,195 (42 y cant) o’r ceisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr 16 mlwydd oed, 9,405 (39 y cant) gan fyfyrwyr 17 mlwydd oed a 4,425 (19 y cant) gan fyfyrwyr 18 mlwydd oed a throsodd.
  • Roedd 11,645 (48 y cant) o’r ceisiadau llwyddiannus oddi wrth hawlwyr flwyddyn gyntaf.

Nodyn

(1) Mae'r rhain yn geisiadau â "gwybodaeth ar goll" (e.e. heb gynnwys dyddiad geni) neu â "thystiolaeth ar goll" (e.e. tystysgrif geni).

Gwybodaeth bellach

Mae data misol ar gael ar StatsCymru a cyhoeddir adroddiad yn flynyddol. Mae’r adroddiad blynyddol yn darparu cyngor ar ansawdd y wybodaeth a fel y gellir ei ddefnyddio.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu