Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o effeithiolrwydd Cytundebau Tai Cymunedol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Rhagfyr 2006
Cytundebau gwirfoddol rhwng awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yw Cytundebau Tai Cymunedol.
Fe'u hyrwyddwyd am eu bod yn ffordd effeithiol o weithio mewn partneriaeth er mwyn cyflawni amcanion strategol. Mae'r ymchwil hon yn pwyso ac yn mesur i ba raddau y maent wedi llwyddo yn hynny o beth. Hefyd, mae'r gwaith yn ystyried sut y gellid mynd ati i ddatblygu'r cytundebau hyn er mwyn i'r sefydliadau fedru gwella'r ffordd y maent yn mynd ati i weithio mewn partneriaeth.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu