Skip to content
Casglu Data

Cymwysterau addysgol y rhai sy'n gadael gofal - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Mawrth 2016
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
Mae awdurdodau lleol yn darparu data bob blwyddyn ar gyfer pob plentyn oedd yn arfer derbyn gofal yn ystod y flwyddyn ac oedd yn 16 oed neu hŷn ar ôl i'r gofal ddod i ben.

Nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer llenwi a dychwelyd y ffurflen.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu