Skip to content
Ystadegau

Cyrchfannau addysg ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 4 a ôl-16

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2014/15
Mae'r adroddiad yma yn darparu diweddariad ar y datblygiad o fesur ar gyfer cyrchfannau dysgwyr ôl-16 ac mae’n cyflwyno set ddata newydd ar gyfer cyrchfannau addysg y flwyddyn academaidd 2014/15.

Rydym yn croesawu unrhyw adborth ar gynnwys a chwmpas yr adroddiad hon.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu