Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Ddarpariaeth addysg ar gyfer plant a phobl ifanc haddysgu y tu allan i leoliad yr ysgol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mehefin 2013
Pwrpas yr ymchwil oedd edrych ar y broses o gael eu gwahardd o ysgolion yng Nghymru a darparu, cynllunio a chomisiynu darpariaeth addysg.

Darpariaeth o'r fath yn cael ei adnabod yn gyffredin fel EOTAS, addysg heblaw yn yr ysgol. Mae'r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau o'r ymchwil, ynghyd ag argymhellion ar gyfer datblygu polisi.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 0377
Ebost: joanne.starkey@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu