Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Deall economeg y Diwydiant Cartrefi mewn Parciau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Hydref 2016
Nod yr ymchwil yw ymgymryd ag asesiad annibynnol cynhwysfawr o economeg y diwydiant cartrefi mewn parciau yng Nghymru, gan gynnwys ystyriaeth o’r ffioedd y caniateir i weithredwyr parc ei godi.

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ymchwil â phreswylwyr a gweithredwyr cartrefi mewn parciau, yn ogystal â chyrff sy’n cynrychioli
preswylwyr a gweithredwyr.

Mae'n darparu casgliadau ac argymhellion ar y Gyfradd Comisiwn bresennol o 10%.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu