Skip to content
Ystadegau

Economi Cymru: mewn rhifau

Bookmark and Share

Datblygiadau mewn dangosyddion economaidd i Gymru

Papur gan y Prif Economegydd a’r Prif Ystadegydd yn ystyried y data economaidd lefel uchel sydd ar gael ar hyn o bryd i Lywodraeth Cymru. Mae hefyd yn ystyried pa wybodaeth y gellid ei llunio yn y dyfodol er mwyn gwella ein dealltwriaeth o economi Cymru ac atgyfnerthu'r sail dystiolaeth ar gyfer llunio polisïau.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu