Skip to content
Ystadegau

Anweithgarwch economaidd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Tachwedd 2013
Mae data ar amcangyfrifon o gyfraddau anweithgarwch economaidd ar gyfer dynion a menywod o oedran gweithio yng Nghymru a'r DU.

Mae'r adroddiad hwn wedi dod i ben.

Mae data ar gael ar y Swyddfa Ystadegau Gwladol a gwefan NOMIS.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu