Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Effaith economaidd Canolfannau Croeso yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Gorffennaf 2013
  • Cyfnod dan sylw: Tachwedd 2012
Ymchwil i ganfod gwerth gweithgaredd economaidd ychwanegol i economi leol o ganlyniad i Ganolfannau Croeso.
Roedd dau gam i’r gwaith. Roedd y cam cyntaf yn cynnwys ymgysylltu â sampl gynrychioladol o ddefnyddwyr Canolfannau Croeso ar draws Cymru er mwyn cyfrifo gwerth mewnbwn Canolfannau Croeso yn ystod eu taith. Roedd yr ail gam yn cynnwys ymchwil desg/modelu effaith economaidd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu