Skip to content
Ymchwil Economaidd

Economic Futures for Wales: adroddiad gan y Panel Cynghorol ar Ymchwil Economaidd i Lywodraeth Cynulliad Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2006
Mae’r papur hwn yn amlinellu barn y Panel ar y tueddiadau bras y bydd llunwyr polisïau economaidd yn debygol o ddod ar eu traws yn y tymor canolig i’r tymor hwy ac ar y goblygiadau y mae’n rhesymol eu casglu oddi wrthynt.
Mae hefyd yn adlewyrchu asesiad y Panel o ba mor hyderus y gallai rhywun fod am y tueddiadau ym mhob maes, am gyfyngiadau darogan, a goblygiadau’r cyfyngiadau hyn ynddynt eu hunain i’r broses o lunio polisïau. (Mae’r “tymor canolig i’r tymor hwy” yn golygu mwy na rhyw bum mlynedd yn y dyfodol.)
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu