Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Polisïau e-sigaréts: Arolygon o ysgolion a gweithleoedd yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Mawrth 2015
Mae'r adroddiadau hyn yn casglu tystiolaeth gan ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Cymru, a gweithleoedd sy'n ymwneud â Chymru Iach ar Waith, Y Safon Iechyd Gorfforaethol a chynlluniau Iechyd Gweithle Bach.

Bwriad yr arolygon oedd rhoi rhywfaint o dystiolaeth sylfaenol i grewyr polisïau ynglŷn ag:

  • ymwybyddiaeth o’r defnydd o e-sigaréts ar safleoedd ysgolion a gweithleoedd
  • a oes gan ysgolion a gweithleoedd bolisi e-sigaréts
  • y rhesymau dros benderfynu datblygu polisi, neu beidio â gwneud
  • natur y polisïau a beth maent yn ei gynnwys
  • a oedd ysgolion a gweithleoedd yn defnyddio polisi er mwyn gorfodi'r ddeddfwriaeth ddi-fwg gyfredol
  • i ba raddau mae pobl yn credu fod e-sigaréts yn normaleiddio ymddygiad ysmygu, neu'n arwain at ysgmygu tobaco.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6543
Ebost: chris.roberts@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu