Skip to content
Ystadegau

Amcangyfrifon stoc annedd

Bookmark and Share

Cyfrif o'r cyfrifiad 2011 ac amcangyfrifon wedi'u rholio ymlaen

Mae’r adrodd yma yn edrych ar y gwahaniaethau rhwng nifer yr anheddau a gofnodwyd yn ystod y Cyfrifiad 2011 a’r amcangyfrifon blynyddol o anheddau a roliwyd ymlaen a seiliwyd ar Gyfrifiad 2001.

Cofnododd Cyfrifiad 2011 nifer uwch o anheddau na’r amcangyfrifon stoc anheddau a roliwyd ymlaen o Gyfrifiad 2001 ar gyfer 31 Mawrth 2011 fesul mwy na 34,000 o anheddau. Er mwyn sicrhau cysondeb â ffigyrau’r Cyfrifiad 2011, fe ail-seiliwyd amcangyfrifon stoc anheddau ar gyfer Cymru a’r awdurdodau lleol o 2001-02 i 2010-11 er mwyn cymryd mewn i ystyriaeth ffigyrau Cyfrifiad 2011.

Mae’r adrodd yn disgrifio’r methodoleg a ddefnyddiwyd i gyfrifo’r amcangyfrifon anheddau stoc ar sail blynyddol, y wahaniaeth rhwng yr amcangyfrif o anheddau ar Fawrth 31 2011 a’r cyfrif o’r Cyfrifiad ar lefel Cymru ac awdurdod lleol, a’r ffactorau a allai fod wedi cael effaith ar y wahaniaeth rhwng y ddau set data.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu