Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cam-drin domestig marched anabl yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Ionawr 2013
Nod y prosiect ymchwil oedd i fynd i'r afael â bwlch bron lawn mewn gwybodaeth yn ymwneud â charfan o gymdeithas yng Nghymru sydd yn debygol o brofi gwahaniaethu lluosog ac allgáu cymdeithasol.

Weithiau nid yw menywod anabl yn gynwysedig o fewn darpariaeth gwasanaeth, oherwydd efallai nid oes gan wasanaethau cam-drin domestig yr adnoddau i ddelio â'r mathau penodol o gam-drin a brofir gan fenywod anabl.

Mae polisïau ac arferion cenedlaethol a lleol yn methu ar y mesurau priodol sy'n sicrhau bod menywod anabl yn derbyn y lefel briodol o gymorth ar yr adeg iawn.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch robert.willis@wales.gsi.gov.uk .

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu