Skip to content
Ystadegau

Dadgyfuno Ystadegau Amaethyddol Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Awst 2017
Mae'r adroddiad yn cyhoeddi rhyddhau rhywfaint o ddata treial amaethyddol ar StatsCymru.

Amcangyfrifon yr Arolwg Amaethyddol Cymru Mehefin 2014 yw’r data. Mae'r canlyniadau yn dangos amcangyfrifon ar gyfer y prif newidynnau tir ac anifeiliaid fferm ar gyfer is-grwpiau o ffermydd ar draws Cymru. Mae yna nifer o wahanol is-adrannau yn seiliedig ar ranbarthau, math o fferm, maint economaidd y fferm, nifer o wahanol anifeiliaid ar y fferm ac yn y blaen.

Y prif nod yw profi i ba raddau y byddai’r math hwn o gyhoeddiad yn werthfawr i ddefnyddwyr. Rydym yn chwilio am adborth ar fanylder y dadansoddiadau sy’n cael eu dangos a'r categorïau sydd ynddynt.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 2244
Ebost: ystadegau.amaeth@llyw.cymru

Cyfrybgau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu