Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Prosiect Fframwaith Busnes Twristiaeth Ddigidol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Mehefin 2015
Nod hirdymor y fframwaith oedd y byddai’r sector twristiaeth yng Nghymru erbyn diwedd 2014 yn fwy cyfarwydd â’r defnydd o TGCh ar gyfer hyrwyddo busnes, ac yn rhoi gwell profiad i’r ymwelydd.

Roedd tri phrif weithgaredd yn helpu cyflawni’r weledigaeth hon:

  • cydweithio â busnesau trwy ddiagnosteg TGCh a’r wefan Sharewales, a ddatblygwyd i rannu gwybodaeth drwy’r holl ddiwydiant
  • cyllid grant – ar gael i unigolion neu grwpiau i gyflawni gwell perfformiad busnes trwy ddatblygiadau TGCh newydd ar gyfer twristiaeth
  • gweithgareddau marchnata digidol ar gyfer Cymru gyfan a oedd yn ymwneud â chreu, datblygu a defnyddio gwefan newydd Croeso Cymru a thechnegau marchnata.

Ariannir gan y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF).

Cyswllt

Ymchwillydd
Ffôn: 0300 025 5540
Ebost: joanne.coates@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu