Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cynhwysiant digidol - Manteision economaidd a chymdeithasol i unigolion a’r gymdeithas ehangach

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Rhagfyr 2011
Mae'r adroddiad dynnu'r sylw at y gwersi a ddysgwyd a herio rhai o’r rhagdybiaethau sydd wedi llywio penderfyniadau polisi hyd yma.

Gwneir argymhellion methodolegol ynghylch sut mae creu fframwaith cadarn ar gyfer archwilio costau a manteision cynhwysiant digidol yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn mynd ymlaen i roi cyfres o astudiaethau achos sy’n seiliedig ar gyfweliadau gyda phobl ifanc yn Sir Gaerfyrddin, er mwyn egluro profiadau’r rheini y mae polisïau cynhwysiant digidol yn effeithio arnynt.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu