Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Digidol gan ddiofyn? Gwasanaethau cyhoeddus ar-lein ac a chynhwysiant digidol yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Ebrill 2012
Ariannwyd yr ymchwil hon drwy Gronfa Syniadau Newydd Llywodraeth Cymru.

Mae'r adroddiad hwn yn archwilio materion yn ymwneud â gwasanaethau cyhoeddus ar-lein drwy ystyried y ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus ar-lein a'r profiadau ac agweddau o sampl bach o'r cyhoedd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili.

Gwefan Sefydliad Bevan: Digidol gan ddiofyn?

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu