Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwaelodlin digidol awdurdodau lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Ebrill 2017
Ymchwil i ddiweddaru tystiolaeth gwaelodlin gan awdurdodau lleol Cymreig ar brif agweddau o weithgaredd digidol, data a thechnoleg.

Mae’r ymchwil yn darparu trosolwg o gapasiti a gallu awdurdodau lleol mewn perthynas â digidol, data a thechnoleg.

Roedd methodoleg yr ymchwil yn cynnwys cyfweliadau gyda’r 22 awdurdod lleol, ochr yn ochr gyda hunanasesiad o aeddfedrwydd digidol.

Mae’r adroddiad yn dangos lle mae cynnydd wedi’u wneud ac yn gwneud argymhellion am ble gall canolbwyntio ymdrech yn y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5634
Ebost: ceri.greenall@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099 

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu