Skip to content
Ystadegau

Cyrchfannau myfyrwyr sy'n ennill cymwysterau mewn sefydliadau addysg uwch

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Medi 2013
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, sy'n cyflwyno data yn ôl dull, lefel a phwnc astudio, gweithgaredd, cyflog a rhanbarth cyflogaeth.

Mae’r arolwg yn gofyn i ymadawyr addysg uwch beth maent yn ei wneud chwe mis ar ôl graddio. Mae rhyw dri chwarter o ymadawyr yn llenwi’r arolwg. Mae rhai ystadegau cyhoeddedig yn gyfyngedig i rai mathau o ymadawyr megis graddedigion gradd gyntaf (lefel baglor) neu ymadawyr a oedd yn astudio’n amser llawn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfyrngau
FFôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu