Skip to content
Ystadegau

Cyrchfannau myfyrwyr a gwblhaodd cyrsiau addysg gychwynnol i athrawon

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Awst 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015/16
Data yn ôl gweithgaredd, cymhwyster a gafwyd a lleoliad.

Pwyntiau allweddol

Yn 2015/16, roedd 790 o bobl yn addysgu yng Nghymru 6 mis ar ôl iddynt ennill statws athro cymwysedig (SAC) ac a raddiodd o sefydliad addysg uwch yn y DU.

O'r bobl hyn:

  • 430 yn addysgu ar lefel ysgol gynradd ac 305 uwchradd.
  • Roedd 610 yn fyfyrwyr TAR a 180 wedi astudio graddau eraill.
  • Daeth 95 y cant o Gymru ac aeth 84 y cant i Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru.

Yn 2015/16, o’r 825 o bobl a enillodd statws athro cymwysedig o Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru, roedd eu sefyllfa 6 mis ar ôl graddio yn hysbys. 

O'r bobl hyn:

  • Roedd 80 y cant (660) ohonynt yn addysgu yng Nghymru, sydd wedi cynyddu ychydig o 76 y cant yn 2014/15.
  • Roedd 350 yn addysgu yng Nghymru ar lefel ysgolion cynradd ac roedd 265 yn addysgu yng Nghymru ar lefel ysgolion uwchradd.

Cyfraddau ymateb

Derbyniwyd data am sefyllfa 85 y cant o'r rheini a enillodd statws athro cymwysedig o Sefydliad Addysg Uwch yng Nghymru. Cafwyd data cyrchfannau ar gyfer 82 y cant o’r rhai a oedd yn hanu o Gymru a dderbyniodd statws athro cymwysedig mewn Sefydliad Addysg Uwch yn y DU.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu