Skip to content
Ystadegau

Cyrchfannau ymadawyr addysg uwch yn y Deyrnas Unedig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mehefin 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015/16
Adroddiad blynyddol a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) sy'n cyflwyno data yn ôl gweithgaredd a lleoliad ar gyfer rhai sy'n gadael gyda gradd.
Mae’r arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) yn gofyn ymadawyr o addysg uwch beth maent yn gwneud chwe mis ar ôl graddio. Mae oddeutu pedwar o bob pump sy’n graddio yn cwblhau’r arolwg.

Pwyntiau allweddol

  • Fe wnaeth 20,285 ymadael â phrifysgolion Cymru y mae eu cyrchfan yn wybyddus. Roedd 73  y cant yn gweithio yn bennaf neu ar fin dechrau gweithio ar ddyddiad y cyfrifiad.
  • Fe wnaeth 17,670  yn hanu o Gymru ymadael â phrifysgolion Cymru y mae eu cyrchfan yn wybyddus. Roedd 77  y cant yn gweithio yn bennaf neu ar fin dechrau gweithio ar ddyddiad y cyfrifiad.
  • Meysydd Meddygaeth a Deintyddiaeth oedd â’r gyfradd diweithdra isaf (0.6 y cant) o blith yr holl bynciau ym mhrifysgolion Cymru.
  • Mathemateg oedd y maes â’r gyfradd diweithdra uchaf (6.3 y cant) o blith yr holl bynciau ym mhrifysgolion Cymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyrfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu