Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Democratiaeth a llywodraethiant cymunedol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Rhagfyr 2014
Mae’r adroddiadau hyn yn adolygu’r dystiolaeth sydd ar gael yngŷn â dau faes: llywodraethiant democrataidd mewn cymunedau a rhoi grym i’r dinesydd mewn gwasanaethau cyhoeddus lleol.

Diben yr adolygiadau hyn yw cyfuno’r dystiolaeth sydd ar gael yn y DU ac yn rhyngwladol, gyda’r bwriad o feithrin dealltwriaeth gyfredol a chynhwysfawr o lywodraethiant cymunedol a grym y dinesydd mewn gwasanaethau lleol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6791
Ebost: rhian.davies45@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu