Skip to content
Ymchwil Economaidd

Y galw am lafur mewn ardaloedd o weithgarwch economaidd isel

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Ionawr 2008
Amcan yr adroddiad hwn oedd gwella'r ddealltwriaeth o'r galw am lafur, yn enwedig llafur di-grefft, mewn ardaloedd o weithgarwch economaidd isel.

 

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu