Skip to content
Ystadegau

Tanau llosgi bwriadol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Chwefror 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
Adroddiad bob dwy flynedd sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.

Pwyntiau allweddol

Tanau

  • Ymatebodd Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru i  7,128 o danau bwriadol yn 2015-16. Mae hyn yn gynnydd o 11 y cant o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, ond yn lleihad o 73 y cant o'i gymharu â 2001-02. O'r tanau hyn, roedd 19 y cant yn brif danau.
  • Yn 2015-16, roedd 68 y cant o danau bwriadol yn Ne Cymru, 23 y cant yng Nghanol a Gorllewin Cymru a 10 y cant yng Ngogledd Cymru.

Cerbydau

  • Yn 2015-16, roedd 756 o brif danau a gychwynnwyd yn fwriadol mewn ceir, cynnydd o 19 y cant o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Fodd bynnag, dyma'r cynnydd cyntaf ers 2002-03, a gostyngiad o 85 y cant ers 2001-02.

Tanau mewn ysgolion

  • Yn 2015-16, roedd 5 o danau bwriadol mewn ysgolion, sy’n cyfateb i 15 y cant o’r holl danau mewn ysgolion.

Tarddiad a defnydd peryglus

  • Dodrefn ac eitemau dodrefnu oedd y defnydd a daniodd gyntaf mewn 19 y cant o’r prif danau bwriadol yn y ffigurau cyfunol ar gyfer 2009-10 i 2015-16.
  • O’r holl sylweddau peryglus mewn prif danau bwriadol yn 2009-10 i 2015-16, roedd 71 y cant yn hylifau fflamadwy.

Marwolaethau neu anafiadau

  • Yn 2015-16, bu 2 o anafiadau angheuol a 62 o anafiadau heb fod yn rhai angheuol o ganlyniad i danau bwriadol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu