Skip to content
Ystadegau

Data ar gyfer ardaloedd etholiadol y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 2 Chwefror 2016
 • Cyfnod dan sylw: 2012 ymlaen
Amcan y bwletin hwn yw cyflwyno'r data am yr etholaethau i bawb sydd â diddordeb, a chefnogi unrhyw ymchwil a gaiff ei chynnal cyn yr etholiad ym mis Mai drwy hyrwyddo’r defnydd o un set o ddata.

Pynciau a gwmpesir

 • Demograffeg (gan gynnwys y gofrestr etholiadol, poblogaeth, ystadegau bywyd)
 • Amddifadedd
 • Economi a'r farchnad lafur
 • Addysg a sgiliau
 • Iechyd a lles
 • Tai
 • Mynediad i wasanaethau
 • Yr amgylchedd naturiol ac adeiledig
 • Damweiniau ac anafiadau ar y ffyrdd

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: desg.ystadegau@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu