Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau

Prosiect arddangos cysylltu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2014
Nod y tri phrosiect oedd dangos y gwerth y gallai cysylltu data ei ychwanegu o ran datblygu sail tystiolaeth llawer mwy cyfoethog i gefnogi datblygu a gwerthuso polisi.

Hefyd i ddarparu cyfres o adroddiadau yn archwilio pa mor uchelgeisiol y gallem fod wrth geisio gwneud y defnydd gorau o'r data presennol ar gyfer Cymru.

Dechrau'n Deg

Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2014

Fe gysylltwyd y prosiect yma sawl set ddata iechyd gyda’r Gronfa Ddata Cenedlaethol Disgyblion a nodwyd aelwydydd a oedd yn cynnwys un plentyn cymwys (0-3) oed, yn ogystal â set o achosion rheoli, er mwyn adnabod unrhyw wahaniaethau mewn deilliannau iechyd ac addysg ar gyfer teuluoedd Dechrau’n Deg o’i gymharu gyda’r teuluoedd a oedd y “'Nesaf Mwyaf Difreintiedig”.

Mapio taith cleifion gyda chyflyrau iechyd cronig lluosog

Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2013

Dewisodd y prosiect yma set o gleifion gyda chyflyrau cronig (strôc, diabetes) a chysylltwyd sawl set data i geisio nodi grwpiau o gleifion gyda “llwybrau” triniaeth debyg er mwyn llywio polisi.

Archwilio tlodi tanwydd gan ddefnyddio Data Effeithlonrwydd Ynni Cartref a data iechyd a gesglir yn rheolaidd

Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2013

Cysylltwyd y prosiect yma Data Effeithlonrwydd Ynni Cartref gyda sawl set data iechyd er mwyn adnabod gwahaniaethau mewn deilliannau iechyd preswylwyr cyn ac ar ôl i ymyriadau effeithlonrwydd ynni cartref ddechrau.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: sarah.lowe@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu