Skip to content
Ystadegau

Cyfiawnder troseddol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Chwefror 2010
  • Cyfnod dan sylw: 2008-09
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am arestiadau, cwynion, dedfrydu, poblogaethau carchar a throseddau ieuenctid yn ogystal â mesurau effeithlonrwydd y llysoedd a chanlyniadau achosion.

Mae’r datganiad newydd yma yn darparu manylion pellach am ystadegau a gyhoeddwyd yn flaenorol yn ystod 2009.

Prif bwyntiau

  • Cynyddodd nifer y swyddogion heddlu cyfwerth ag amser llawn (FTE) yng Nghymru 4 y cant rhwng 2003 a 2007 ond lleihaodd 3 y cant rhwng 2007 a 2009.
  • Rhwng 2005/06 a 2007/08, lleihaodd nifer yr arestiadau yng Nghymru 6 y cant.
  • Yn 2009, lleihaodd y boblogaeth a oedd yn y carchar yng Nghymru 1 y cant i 2,800. Roedd y boblogaeth a oedd yn y carchar yng Nghymru yn 2009 16 y cant yn uwch nac yn 2003.
  • Cynyddodd cyfanswm y bobl a’u dedfrydwyd mewn llysoedd yng Nghymru 3 y cant rhwng 2003 a 2004 ond mae’r nifer wedi lleihau 30 y cant rhwng 2004 a 2008.
  • Cynyddodd nifer y troseddau a ddaethpwyd gerbron llys yng Nghymru 15 y cant rhwng 2004/05 a 2007/08, cyn gostyngiad o 4 y cant yn 2008/09.
  • Rhwng 2006 a 2008, lleihaodd yr amser rhwng y drosedd a chwblhau’r achos mewn Llys Ynadon 16 y cant i 130 diwrnod.
  • Cynyddodd nifer yr achosion cwyn yng Nghymru 89 y cant rhwng 2003/04 a 2008/09.
  • Cynyddodd nifer y rhai 18 oed ac iau a oedd yn cyflawni troseddau yn arwain at warediadau 2 y cant rhwng 2004/05 a 2005/06, ond ers 2005/06 mae troseddau wedi lleihau 11 y cant.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu