Skip to content
Ystadegau

Cymharu troseddau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Mehefin 2009
  • Cyfnod dan sylw: 2007-08
Adroddiad sy'n cymharu troseddau yng Nghymru gyda naw rhanbarth Swyddfa Llywodraeth Lloegr. Data ar gyfer pedwar gwasanaeth heddlu Cymru a chaiff cymariaethau rhyngwladol eu cynnwys hefyd.

Mae’r ystadegau ar droseddau a gofnodwyd gan yr heddlu, ar droseddu a chanfyddiadau gan Arolwg Troseddu Prydain ac ar droseddu a chyfiawnder troseddol gan Eurostat yn cynnwys data ar gyfer Cymru ac ardaloedd heddluoedd Cymru, Lloegr a Rhanbarthau Swyddfeydd y Llywodraeth yn Lloegr a gwledydd eraill ar gyfer blwyddyn ariannol 2007-2008.

Pwyntiau allweddol

Cymariaethau Rhyngwladol

Mae'r siartiau cymariaethau rhyngwladol wedi eu tynnu o'r bwletin yn dilyn adolygiad o ganllawiau a gyhoeddwyd gan Eurostat. Amlinellodd y canllawiau'r gwahaniaethau sylweddol yn y ffordd y cofnodir troseddau mewn gwahanol wledydd, a chynghori y dylid ond gwneud cymariaethau o dueddiadau dros amser ac nid lefelau trosedd. Cyhoeddir erthygl ar gymariaethau rhyngwladol, yn dilyn canllawiau Eurostat, ym Medi 2009.

Troseddau a gofnodwyd gan yr heddlu

  • Roedd cyfraddau is yng Nghymru ar gyfer pob math o droseddau a gyflawnwyd nag yn Lloegr (yn is na  7 o 9 Rhanbarth Swyddfa’r Llywodraeth yn 2007-08).

Arolwg Troseddu Prydain

  • Roedd gan Gymru gyfraddau is na Lloegr ar gyfer troseddau  ar aelwydydd a throseddau personol yn 2007-08,  gan ddod yn drydydd isaf ar gyfer troseddau ar aelwydydd a throseddau personol o’i gymharu â Rhanbarthau Swyddfa’r Llywodraeth yn Lloegr.
  • Roedd gan Gymru gyfran weddol isel o ymatebwyr a oedd yn bryderus iawn ynghylch troseddu, ond roedd cyfran uwch ohonynt yn canfod lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol.
  • Roedd gan ymatebwyr yng Nghymru lefelau isel o hyder yn y system cyfiawnder troseddol, yr isaf am fod â hyder yn yr heddlu lleol a’r ail isaf am fod â hyder yn y system cyfiawnder troseddol gyfan.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu