Skip to content
Casglu Data

Anheddau'r Dreth Gyngor - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2018-19
Nifer yr anheddau sy'n gorfod talu treth gyngor yn awdurdodau lleol Cymru. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn llunio rhestr o'r holl anheddau ym mhob band ym mhob sir.

Mae cynghorau sir yn defnyddio'r rhestr hon i amcangyfrif eu sylfaen drethi, hy cyfanswm nifer yr anheddau sy'n gorfod talu treth gyngor.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu