Skip to content
Ystadegau

Cyfraddau casglu'r Dreth Gyngor

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mehefin 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 13 Mehefin 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y symiau a gasglwyd, ôl-ddyledion a symiau a ddilëwyd.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016-17, casglwyd 97.4% o filiau'r dreth gyngor gan awdurdodau bilio, cynnydd o 0.1 pwynt canran.  Dyma’r gyfradd casglu uchaf ers cyflwyno’r dreth gyngor.
  • Bu cynnydd blwyddyn ar ôl blwyddyn yng nghyfraddau casglu 16 awdurdod yn 2016-17.
  • Cafwyd y gyfradd gasglu uchaf y flwyddyn hon yn Sir y Fflint a Sir Fynwy (98.1%) a’r gyfradd gasglu isaf ym Mlaenau Gwent (93.8%).
  • Yr union swm a gasglwyd o safbwynt biliau 2016-17, heb gynnwys cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor, oedd £1,384 miliwn allan o’r £1,422 miliwn a oedd yn ddyledus.
  • Yn ystod 2016-17, casglwyd £29 miliwn o ôl-ddyledion o ran blynyddoedd blaenorol gan awdurdodau bilio, a chafodd gwerth £6 miliwn eu dileu fel dyledion drwg.
  • Y cyfanswm a oedd yn ddyledus ar 31 Mawrth 2017 oedd £84 miliwn, gyda £37 miliwn o’r swm hwn yn ôl-ddyledion yn ystod y flwyddyn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu