Skip to content
Casglu Data

Casglu'r Dreth Gyngor - casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Y dreth gyngor yw prif ffynhonnell yr incwm a godir yn lleol ar gyfer awdurdodau lleol. Mae'n dadansoddi swm y dreth gyngor a gesglir gan awdurdodau lleol Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol.

 

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu