Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Costau a manteision gweithio trosglwyddo allweddol: dadansoddiad o bum prosiect peilot

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Ionawr 2013
Yn 2008, sefydlwyd pum prosiect peilot i ddatblygu gweithio trosglwyddo allweddol yng Nghymru i bobl ifanc anabl, neu’r rheiny ag anghenion cymhleth , rhwng 14-25 oed.

Nod yr astudiaeth yw nodi p’un a oes unrhyw fanteision net yn gysylltiedig â threfniadau gweithiwr trosglwyddo allweddol (TWK) yn y pum ardal peilot, ac asesu'r manteision hynny yn erbyn costau net. At hynny, roedd gofyn i'r astudiaeth werthuso rôl y gweithiwr trosglwyddo allweddol ac effaith yr ymyriad ar brofiad y bobl ifanc a'u teuluoedd wrth iddynt drosglwyddo i fywyd fel oedolion.

Am ragor o wybodaeth plîs cysylltwch karen.bathgate@wales.gsi.gov.uk.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu