Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Costau a manteision y rhaglen Cefnogi Pobl

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Mehefin 2011
Caiff cymariaethau eu gwneud ar gyfer pob un o'r grwpiau cleient, er enghraifft pobl ag anableddau dysgu a phobl hŷn.
Canfu'r ymchwil fod y rhaglen yn cynnig manteision o £1.68 am bob punt a wariwyd.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu