Skip to content
Ystadegau

Cwynion i'r GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Medi 2011
  • Cyfnod dan sylw: 2010-11
Adroddiad sy'n cynnwys data ar natur y cwynion a'r nifer a gwblhawyd o fewn yr amser targed.

Pwyntiau allweddol

  • Cafwyd 8,968 o gwynion - 10 y cant yn fwy  na’r flwyddyn flaenorol.
  • Roedd nifer o gwynion am wasanaethau ysbyty a chymunedol (5,175)  i fyny 13 y cant.
  • Roedd nifer o gwynion am wasanaethau iechyd teuluoedd (3,793) i fyny 7 y cant.
  • Setlwyd 52 y cant o gwynion o fewn y targed 4 wythnos i gymharu â 58 y cant yn 2009-10.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu