Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Arolwg o Gynghorau Cymuned a Thref

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Mawrth 2011
Amcan yr ymchwil oedd i wellhâi dealltwriaeth Llywodraeth Cymru o gynghorau cymuned a thref yn Gymru a sut y maent yn gweithredu.
Mae'r ymchwil yn gadael i Lywodraeth Cymru dysgu mwy am grŵp o hapddalwyr allweddol, cyfansoddiad y sector, eu blaenoriaethau, heriau a hefyd y perthynas rhwng y cynghorau a'u cymunedau, awdurdodau unedol a Lywodraeth Cymru.
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu