Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau fferyllol cyffredinol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
  • Diweddariad nesaf: 31 Hydref 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data ar fferyllfeydd, presgripsiynau a roddwyd a gwasanaethau fferyllol a gynigir.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 716 o fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru ar 31 Mawrth 2017, yr un nifer â'r flwyddyn flaenorol.
  • Roedd 4 contractwyr offer yng Nghymru ar 31 Mawrth 2017.

Gwasnaethau hanfodol

  • Dosbarthwyd 74.7 milliwn o eitemau presgripsiwn gan fferyllfeydd cymunedol yn 2016-17, i fyny 1.1 y cant ar 2015-16.

Gwasanaethau uwch

  • Darparodd 95 y cant o fferyllfeydd wasanaethau Adolygu'r Defnydd o Feddyginiaethau, ac 63 y cant wasanaethau Adolygu Meddyginiaethau wrth Ryddhau yn 2016-17.

Gwasanaethau pellach

  • Mae’r gyfran o fferyllfeydd cymunedol sy’n achrededig i ddarparu gwasanaethau pellach amrywiol wedi codi’n rheolaidd ers 2006-07.
  • Darparodd 76 y cant o fferyllfeydd wasanaethau Dull Atal Cenhedlu Brys yn 2016-17.
  • Darparodd 60 y cant o fferyllfeydd wasanaethau Brechiad Ffliw Tymhorol yn 2016-17.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu