Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau deintyddol cymunedol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Adroddiad blynyddol sy'n crynhoi gweithgarwch yn ôl nifer cysylltiadau cleifion â'r gwasanaeth, y mathau o driniaethau a ddarperir a'r gwasanaethau ychwanegol a gynigir.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 177,410 o gysylltiadau â’r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn 2016-17.
  • Gwelwyd 73,724 o gleifion (h.y. unigolion) yn 2016-17 gan y Wasanaeth Deintyddol Cymunedol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu