Skip to content
Ystadegau

Cymunedau yn Gyntaf

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 17 Tachwedd 2015
Mae'r adroddiad hwn yn cynnig gwaelodlin ar gyfer pob clwstwr Cymunedau yn Gyntaf, yn dilyn adlinio'r rhaglen ym mis Ebrill 2012.

Mae'n dwyn ynghyd cyfoeth o ddata ar bob clwstwr Cymunedau'n Gyntaf - yn cynnwys o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) 2011 a Chyfrifiad 2011.

Nodyn adolygu

Cafodd ychydig ddata yn ymwneud ag un dangosydd ei ddiwygio ar 17 Tachwedd 2015, fel yr amlinellwyd yn y wybodaeth cywiro ar dudalennau i ac ii. Roedd hyn oherwydd camgymeriad yn y data a ddarparwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, fel rhan o ddata 2012 Dangosydd Incwm MALlC.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu