Skip to content
Ystadegau

Casglu data am gydraddoldebau - Safonau sydd wedi'u cysoni ac arferion gorau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Hydref 2013
Mae'r defnydd o gwestiynau sydd wedi’u cysoni yn caniatáu i ddata fod yn gyffelyb ar draws sefydliadau. Mae'r broses o gysoni yn cael ei defnyddio i sefydlu sylfaen wybodaeth gyffredin o ddiffiniadau a dulliau safonol.

Yn y ddogfen hon, rhestrir y cwestiynau hynny sy’n cael eu hystyried yn arferion gorau ar gyfer pob un o’r nodweddion a warchodir: oedran, anabledd, ethnigrwydd, ailbennu rhywedd, statws priodasol a statws partneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, crefydd, rhyw a hunaniaeth rywiol, a hefyd y categori ychwanegol sy’n ymwneud â chydraddoldeb, sef hunaniaeth genedlaethol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu