Skip to content
Ystadegau

Cod ar gyfer cartrefi cynaliadwy

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Awst 2014
Adroddiad chwarterol, a gynhyrchir gan Cymunedau a Llywodraeth Leol, sy'n cynnwys ystadegau am nifer yr anheddau sydd wedi cael eu hardystio i'r safonau a nodir yng Nghanllaw Technegol y Cod.

Mae tystysgrifau Cod yn cael eu cyhoeddi mewn dau gam, y cam dylunio a’r cam ôl-adeiladu.

Mae anheddau yn cael eu dyfarnu ar raddio seren (un seren yw’r lefel isaf ac mae chwe seren yn gartref sero carbon). Os nad yw annedd yn cyrraedd y safonau gorfodol a/neu os nad yw'n cyrraedd y gyfradd isaf o un seren, bydd yn derbyn tystysgrif heb sêr.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu