Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Y dull cydgynhyrchiol a ddefnyddiwyd i ddatblygu fframwaith statudol Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Mai 2017
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau'r ymchwil ansoddol a gynhaliwyd gyda rhanddeiliaid i werthuso'r dull cyd-gynhyrchiol a ddefnyddiwyd.

Amcan yr ymchwil oedd deall safbwyntiau rhanddeiliaid am sut y gwnaeth y dull cyd-gynhyrchiol weithio yn ymarferol, gan gynnwys beth weithiodd yn dda a beth y gellid gwella. Y nod oedd nodi casgliadau i helpu i lywio dulliau o ymgysylltu â rhanddeiliaid wrth ddatblygu polisi a deddfwriaeth yn y dyfodol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0536
Ebost: eleri.jones061@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu