Skip to content
Ystadegau

Ysgol yr Eglwys Addysg Uwchradd: Data arholiadau a phresenoldeb

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 1 Mai 2001
  • Cyfnod dan sylw: 1999-2000
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer y disgyblion, canlyniadau arholiadau, absenoldeb a hawl i gael prydau ysgol am ddim.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd cyfran uwch o ddisgyblion pymtheg oed wedi cael pump neu fwy o TGAU gradd A*-C, neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth, mewn ysgolion eglwysig nag ysgolion eraill.
  • Roedd cyfran is o ddisgyblion 16-18 oed mewn ysgolion eglwysig, a oedd wedi sefyll dwy arholiad Safon Uwch neu fwy, neu gymwysterau galwedigaethol cyfwerth, wedi cael dwy neu fwy o raddau A-C Safon Uwch, neu gymhwyster galwedigaethol cyfwerth.
  • Roedd y gyfradd gyffredinol o absenoldebau yn is mewn ysgolion eglwysig nag mewn ysgolion uwchradd eraill.
  • Mae dadansoddiad o lefelau perfformiad disgyblion mewn arholiadau o’u cymharu â nifer y disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim yn dangos nad oedd gwahaniaeth mawr yn ystadegol o ran eu perfformiad mewn arholiadau TGAU/GNVQ nac o ran absenoldebau ar ôl ystyried y lefelau gwahanol o hawl y disgyblion i brydau ysgol am ddim.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu