Skip to content
Ystadegau

Arolwg iechyd deintyddol plant

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Mawrth 2015
Adroddiad sy'n tynnu sylw at ganfyddiadau ar gyfer iechyd deintyddol plant pump, wyth, 12 a 15 oed.

Mae’r Arolwg Iechyd Deintyddol, a gomisiynwyd gan Adrannau Iechyd y Deyrnas Unedig, yn gyfres o arolygon cenedlaethol o iechyd deintyddol plant sydd wedi  eu cynnal bob 10 mlynedd ers 1973. Mae'r arolwg yn rhoi gwybodaeth am iechyd deintyddol plant, yn mesur newidiadau yn iechyd y geg ers yr arolygon blaenorol, ac yn rhoi gwybodaeth am brofiad plant o ofal a thriniaeth ddeintyddol, a'u harferion o ran hylendid y geg.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu