Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Ionawr 2010
Amcan cyffredinol yr astudiaeth hon oedd rhoi trosolwg o’r dystiolaeth o fanteision cynnwys plant a phobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau.

Gallai’r manteision fod ar gyfer y plant a’r bobl ifanc eu hunain, ysgolion, teuluoedd, y gymuned, a sefydliadau ac asiantaethau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu